Actief voor en in de natuur

Gebiedsbeheer en onderhoud

De stichting heeft naast het beheer van de schaapskudde ook verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het gebied. Dit omvat vele taken en verantwoordelijk hiervoor is Aad Kleijweg.

De Adrianushoeve is de uitvalsbasis voor de groep mensen die het gebied beheren en onderhouden. Op de boerderij worden de materialen en hulpmiddelen opgeslagen die nodig zijn voor deze taken.  

Onderhouden van het gebied is de verzorging van de natuurelementen, de percelen langs de snelweg A4, knotten van wilgen, verzorgen van bomen, onderhoud  van de bruggen, onderhouden hekken, de slootkanten, de bospercelen en de rietkragen.  

Daarnaast is er het maaien van de graspercelen, zorgdragen voor goede drainage en het onderhouden van de slootkanten. De planning en uitvoering van het onderhoud is een samenspel met Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en diverse natuurverenigingen. Hierbij werken we nauw samen met diverse ondernemers uit het gebied zoals agrariërs, planten- & ecologiedeskundigen, vogel- en boomkenners, de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert en diverse vrijwilligers.

Zo zorgen we onder andere voor bescherming van de weidevogels en dat het zwerfafval zorgvuldig wordt afgevoerd. 

Alle taken met betrekking tot het onderhoud van het gebied en het beheer van de schaapskudde vallen onder de verantwoordelijkheid van Aad. Naast deze taken is Aad voorzitter van het Agrarisch Collectief Midden Delfland.

 


 

E-mailen