Actief voor en in de natuur

Lammerperiode

Onze lammerperiode start meestal in februari als de schapen naar stal gaan in voorbereiding voor het aflammeren. Wij hebben altijd op 2e Paasdag onze lammetjesdag op de Adrianushoeve. Er is dan altijd van alles te doen en de lammetjes zijn dan te bewonderen.

In de eerste weken op stal worden de schapen bijgevoerd en worden ze ook geschoren. Als de ooien gaan lammeren worden ze apart in een aflammerhokje gezet. Hier hebben ze alle rust om met hun kroost om te leren gaan. Later gaan zowel de ooien als de lammetjes naar de grote stal waar de lammetjes kunnen rennen en springen. Uiteindelijk gaat de hele kudde ook naar buiten. Na lammetjesdag begint het begrazingsseizoen en kunt u de schapen met de herder en honden weer tegenkomen in het gebied.

Belangrijk:  In de lammerperiode ontvangen wij geen publiek op de boerderij!

Lammerperiode 2020

Lammerperiode 2021

Lammerperiode 2022


E-mailen