Actief voor en in de natuurStichting Schaapskudde Vockestaert-Midden-Delfland is onderdeel van de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert. De vereniging zet zich in voor het behoud van het karakteristieke open polder landschap met zijn natuurwaarden, zijn waardevolle cultuur-historische bebouwing en zijn landschapselementen. Naast de schaapskudde heeft de vereniging ook de volgende onderdelen:

Weidevogels: In het Agrarisch Collectief Midden-Delfland en het Weidevogelpact Midden-Delfland werken boeren en gebiedsorganisaties samen om de weidevogels te behouden.

Groenblauwe diensten: Onderhoud van het karakteristieke landschap in Midden-Delfland. Beheer en onderhoud van ecologische oevers,rietkragen en aanleg van waterbergingen.

Educatie & recreatie: Stilte naast de Stad is de inzet geworden voor educatie en recreatie in Midden-Delfland uitgewerkt door enthousiaste boeren. 

Het bestuur van de Stichting Schaapskudde-Midden-Delfland bestaat uit:

Lucia Visser, voorzitter
Niek Praagman, penningmeester
Evert Olsthoorn

Coördinator Beheer & Onderhoud: Aad Kleijweg

Samenwerkingspartners:

Staatsbosbeheer
Agrarische Natuur Vereniging Vockestaert Midden-Delfland
KNNV afdeling Delfland
IVN afdeling Delfland
Middin