Actief voor en in de natuur


De schapen

De oorspronkelijke kudde van de Schaapskudde Vockestaert-Midden-Delfland was samengesteld uit verschillende soorten heideschapen: Coburger Fuchs, Kerry-Hill, Veluwse Heideschapen en Schoonebeekers. Heideschapen zijn sobere dieren die weinig eisen stellen aan voeding en leefomgeving. Dat is belangrijk bij schapen die gebruikt worden om een gebied te onderhouden. 

Maar een heideschaap in een veenweidegebied? De heide heeft een schrale grond en eiwitarme voeding. De polders van Midden-Delfland hebben een moerassige ondergrond met veel eiwitrijk gras. Daarom werken we met een fokprogramma waarin wij een ‘Midden-Delfland schaap’ voor ogen hebben: de bouw en conditie van een heideschaap, maar beter geschikt voor het voedselaanbod in onze omgeving.

In 2020 is er een nieuw ras toegevoegd. In oktober zijn er 3 Bleu du Maine rammen bij de kudde geweest. De eerste lammetjes zijn in februari van 2021 geboren
Begrazingsgebied
We begrazen van de Vlaardingse Vaart tot de Delftse Schie, genaamd de Zuidrand. Wij lopen met de kudde langs de woonwijken van Vlaardingen (Holy) en van Schiedam.

We begrazen vooral daar waar zware landbouw machines niet kunnen komen. Het begrazen door schapen heeft een meerwaarde voor de natuur:
- het zorgt voor meer variatie in de vegetatie waardoor het aantrekkelijker wordt of blijft voor met name insecten.
- het zorgt voor  ontsnippering van vegetatiesoorten door zaadverspreiding via wol en/ of mest.
- in een jong stadium worden ook probleemplanten zoals brandnetel, akkerdistel, berenklauw en braam gegeten.Verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de kudde is Adriane Bijlsma (telefoon 06 - 81 48 42 64). 

E-mailen