Actief voor en in de natuur

Onze herders en schapen

De herders
De kudde wordt beheerd door Aad Kleijweg. De herders Lex Thoen, Jan van Leeuwen, Esther Huijsman en Ben Determann zie je in het gebied met hun honden de schapen hoeden. 

Alle herders hebben een of meer Border Collies, waarmee ze de schaapskudde naar de juiste stukken land leiden om daar te begrazen. De honden van de herders hebben de belangrijke taak om de kudde compact te houden als het moet en om mogelijke achterblijvers weer naar de kudde te brengen.


De schapen
De oorspronkelijke kudde van de Schaapskudde Vockestaert-Midden-Delfland was samengesteld uit verschillende soorten heideschapen: Coburger Fuchs, Kerry-Hill, Veluwse Heideschapen en Schoonebeekers. Heideschapen zijn sobere dieren die weinig eisen stellen aan voeding en leefomgeving. Dat is belangrijk bij schapen die gebruikt worden om een gebied te onderhouden. Voor weide- en vleesschapen zijn voer en omgeving veel belangrijker.

Maar een heideschaap in een veenweidegebied? De heide heeft een schrale grond en eiwitarme voeding. De polders van Midden-Delfland hebben een moerassige ondergrond met veel eiwitrijk gras. Een heideschaap is daar minder geschikt voor. Daarom werken we met een fokprogramma waarin wij een ‘Midden-Delfland schaap’ voor ogen hebben: de bouw en conditie van een heideschaap, maar beter geschikt voor het voedselaanbod in onze omgeving.


Begrazingsgebied
We begrazen van de Vlaardingse Vaart tot de Delftse Schie, genaamd de Zuidrand. Wij lopen met de kudde langs de woonwijken van Vlaardingen (Holy) en van Schiedam.

We begrazen vooral daar waar zware landbouw machines niet kunnen komen. Het begrazen door schapen heeft een meerwaarde voor de natuur:
- het zorgt voor meer variatie in de vegetatie waardoor het aantrekkelijker wordt of blijft voor met name insecten.
- het zorgt voor  ontsnippering van vegetatiesoorten door zaadverspreiding via wol en/ of mest.
- in een jong stadium worden ook probleemplanten zoals brandnetel, akkerdistel, berenklauw en braam gegeten.