Actief voor en in de natuurStichting Schaapskudde Vockestaert-Midden-Delfland is onderdeel van de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert. De vereniging zet zich in voor het behoud van het karakteristieke open polder landschap met zijn natuurwaarden, zijn waardevolle cultuur-historische bebouwing en zijn landschapselementen. Naast de schaapskudde heeft de vereniging ook de volgende onderdelen:

Weidevogels: In het Agrarisch Collectief Midden-Delfland en het Weidevogelpact Midden-Delfland werken boeren en gebiedsorganisaties samen om de weidevogels te behouden.

Groenblauwe diensten: Onderhoud van het karakteristieke landschap in Midden-Delfland. Beheer en onderhoud van ecologische oevers, rietkragen en aanleg van waterbergingen.

Educatie & recreatie: Stilte naast de Stad is de inzet geworden voor educatie en recreatie in Midden-Delfland uitgewerkt door enthousiaste boeren. 


Het bestuur van de Stichting Schaapskudde Vockestaert-Midden-Delfland bestaat uit:

Lucia Visser - Voorzitter
Niek Praagman - Penningmeester
Lisette van Steensel - Secretaris 

Coördinator Beheer & Onderhoud: Aad Kleijweg


Samenwerkingspartners:


E-mailen